Osnovna škola “Lipanjske zore” Višići raspisuje natječaj

Osnovna škola “Lipanjske zore” Višići raspisuje natječaj

 

Dnevni list, 06.09.2016.

Na temelju čl. 100. I 97.. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, i 5/041/14,7/16.)odredabaNaputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola8“Narodne novine HNŽ“ broj 2/05),Članak 64.Statuta škole i Odluke  Školskog odbora o raspisivanju natječaja broj:474/16 od 01.09.2016. godine i suglasnosti Ministarstva prosvjete znanosti,kulture i športa HNŽ broj:05-02-40-2062/16 od 01.09.2016. godine  Školski odbor osnovne škole „Lipanjske zorea“ Višići „ raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za pomoćnika ravnatelja

 

Za izbor i imenovanje pomoćnika ravnatelja škole ………….1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, kandidat za pomoćnika ravnatelja treba ispunjavati i posebne uvjete:

-da ima završenuVSS ili VŠS

-da ispunjava uvjete za  učitelja razredne ili predmetne nastave ili pedagoga

-da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

-da nije krivično kažnjavan

-da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

– da nije ni u  kakvoj rodbinskoj vezi s bilo kojim članom Školskog odbora do drugog stupnja

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu  i životopis kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku):

-dokaz o stručnoj spremi

-dokaz o radnom iskustvu

-rodni  list (trajni)

-uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 mjeseci)

-uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od 3 mjeseca)

-pisana izjava da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora

-izabrani  kandidat biti će dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Pomoćnik ravnatelja se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu.

O rezultatima natječaja  kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana  od dana donošenja odluke o imenovanju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Prijavu na natječaj slati na adresu:

 

OSNOVNA ŠKOLA „LIPANJSKE ZORE“

-javni natječaj za mjesto pomoćnika ravnatelja-

VIŠIĆI bb

88 307 VIŠIĆI

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.   

Mostar,06.09.2016

Jedan komentar

  1. Zna se tko će radit, ne pokušavajte već našteljeno Đ.R.

Komentiraj ovo

Vaša email adresa neće biti objavljena.

BirthdayWishess Harvey Specter Super Mario Games Online